Žákova hora

Žákova hora patří k nejvyšším a nejznámějším vrcholům Žďárských vrchů. Měří 810 m a od Devíti skal je oddělena údolím potoka Břímovka. V roce 1933 se stala chráněným územím, roku 1990 bylo toto území rozšířeno a dnes je národní přírodní rezervací s rozlohou 38,1 ha. Důvod ochrany je zřejmý: Žákova hora totiž znázorňuje, jak vypadala krajina Českomoravské vrchoviny dříve. Na jižních a jihovýchodních svazích najdeme výjimečně zachovalý les (pralesovitého charakteru, téměř nenarušený člověkem). Z flóry se zde vyskytuje buk lesní, javor klen, javor mléč, smrk ztepilý, kyčelnice devítilistá, kyčelnice cibulkonosná, svízel vonný, dymnivka dutá, vraní oko čtyřlisté, rozrazil horský i několik druhů kapradin. Jádro rezervace se vyvíjí přirozeně, bez zásahu člověka, a tak se tu můžeme setkat se všemi vývojovými stádii lesních dřevin (včetně klíčících semenáčků i odumřelých kmenů). Lokalita je domovem střevlíků, mravenců, četných obojživelníků, plazů, ptáků apod.

Východní okraj národní přírodní rezervace se pyšní přítomností Stříbrné studánky, jednoho z pramenů řeky Svratky.

Územím prochází 12 km dlouhá naučná stezka Tisůvka-Žákova hora, která obsahuje 12 zastavení. Začíná i končí v obci Cikháj.