Ransko

Ransko se nazývá území na západním okraji CHKO Žďárské vrchy o rozloze 695,4 ha, které bylo v roce 1997 vyhlášeno národní přírodní rezervací. Najdeme zde hadcové bory, jedlobučiny, olšiny a ohrožené druhy rostlin (např. bledule jarní, lilie zlatohlávek, česnek medvědí, korálice trojklanná) i živočichů (střevlíci, ještěrka živorodá). Na jihozápadním okraji rezervace (u Javorové cesty) roste památný Sajfertův buk (výška 26 m, obvod kmene 4 m).

Na jihu na národní přírodní rezervaci navazuje přírodní rezervace Ranská jezírka (plocha 27,21 ha, přírodní rezervací od roku 1990). Jezírka vznikla zatopením prohlubní po těžbě železné rudy v 18. století. Z rostlin tu lze spatřit např. leknín bělostný, rdest alpinský, rosnatku okrouhlolistou, kozlík dvoudomý, lýkovec jedovatý, z živočichů např. čolka horského, skokana hnědého či ropuchu obecnou.

Na východ od národní přírodní rezervace Ransko se nachází přírodní rezervace Štíří důl (od r. 1988, rozloha 18,8 ha). Jde o údolí Štírového potoka s opukovými stráněmi. Žije zde např. mlok skvrnitý. R. 1990 byla přírodní rezervací vyhlášena i sousedící oblast na řece Doubravě - území zvané Řeka, které zahrnuje především slatinné louky a mokřady.