Dářko

Velké Dářko je největším rybníkem Českomoravské vrchoviny. Rozkládá se v blízkosti obce Škrdlovice v okrese Žďár nad Sázavou, a to v nadmořské výšce 616 m. K založení rybníka kolem r. 1480 přispěli Viktorín z Kunštátu a vévoda Musteberský. V 19. století došlo k jeho úpravám a od té doby má rozlohu 205 ha a délku cca 2 km. Slouží především k rekreačním účelům – ke koupání i provozování různých vodních sportů, např. jachtingu.

Poblíž Velkého Dářka se nachází národní přírodní rezervace Dářko, vyhlášená r. 1933. Chráněno je území o rozloze 64,9 ha. Dářko je nejrozsáhlejší rašeliniště Českomoravské vrchoviny. Vytvářejí ho zejména rašeliníky, které poutají velké množství vláhy, a díky tomu rašelina roste vysoko nad hladinou spodní vody. Tloušťka její vrstvy je až 5 metrů. K zástupcům zdejších rostlin patří borovice blatka, borovice lesní, smrk ztepilý, bříza pýřitá, suchopýr pochvatý, kyhanka sivolistá, borůvka černá, borůvka bažinná, klikva bahenní, vřes obecný, rosnatka okrouhlolistá apod. V oblasti se také daří nejrůznějším živočichům, např. některým druhům motýlů, střevlíků, mravenců, pavouků, obojživelníků (čolek horský, skokan ostronosý) i plazů (ještěrka živorodá, zmije obecná).

Podobně vypadá i národní přírodní rezervace Radostínské rašeliniště (o rozloze 35,08 ha), které leží severovýchodně, nedaleko rybníka Malé Dářko.