Devět skal

Název Devět skal označuje nejvyšší vrchol Žďárských vrchů a druhý nejvyšší bod Českomoravské vrchoviny. Měří 836 m. Najdeme ho 3,5 km jihovýchodně od Herálce. V roce 1976 byl vyhlášen přírodní rezervací. Zaujímá rozlohu 3,33 ha (ochranné pásmo 37,02 ha).

Devět skal tvoří skutečně 9 skal, vypadajících jako skalní věže či rozeklané hradby. Ve vrcholových partiích jsou tyto skály seskupeny a vytvářejí malé skalní město. Skalní bloky jsou až 15 m vysoké. Nejvyšší z nich je opatřen zábradlím a zpřístupněn turistům; je z něho daleký výhled do okolní krajiny. Kromě hlavního bloku tu lze spatřit ještě Záludnou věž, Žďárskou věž, Dvojitou věž, Pyramidu, Malou věž, Strmou a šikmou věž a také Královský zámek, který vytváří střední část hlavního hřebene.

Skály jsou tvořeny rulou. Jedná se o mrazové sruby z období starších čtvrtohor, které se působením zvětrávání částečně rozpadly. Jejich vydrolené části tvoří balvanité sutě, na nichž můžeme nalézt přirozené smrkové bučiny s typickými zástupci živočichů i rostlin.